E-mail: info()lesneni.cz | Mašatova 1034/2b, 148 00 Praha 4-Kunratice
.

Dan Pikálek

Dan (*1971) vyrostl v turistických oddílech mládeže vedených v duchu mezinárodního hnutí indiánské Lesní moudrosti*. Díky tomu se stal „pravověrným trampem“ a život v lese je mu druhou přirozeností. Již od svého dospívání se věnoval vedení dětí a mládeže obdobným stylem.

Po studiu učitelství pro první stupeň na Pedagogické fakultě UK začínal jako vychovatel a učitel na 1. stupni ZŠ.  Na Karlově univerzitě vystudoval také katolickou teologii a dlouhodobě se profesionálně věnoval vzdělávání a metodickému vedení křesťanských vychovatelů, učitelů a katechetů.

Jako pedagog lesní mateřské školy se vrátil k přímé práci s dětmi – navíc v přírodě, a tak spojil své zájmy s povoláním. Získal velké zkušenosti jako učitel mateřské školy Semínko v Toulcově dvoře, kde vedl lesní i klasickou třídu.

Je zapáleným tatínkem dvou dcerušek školního věku, nadšeným zpěvákem a kytaristou, rád (a snad dobře) vaří, dodnes se aktivně věnuje trampingu a tábornictví…

*Toto hnutí a organizaci Woodcraft založil v Americe počátkem 20. stol. pozorovatel přírody, malíř a spisovatel Ernest Thomson Seton.