E-mail: info()lesneni.cz | Mašatova 1034/2b, 148 00 Praha 4-Kunratice
.

Pro zájemce

Výše měsíčních členských příspěvků na šk. rok 2020/2021

Členské příspěvky se platí dle docházky dítěte.
Nabízíme několik variant a vy si můžete vybrat tu, které nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

Pětidenní — 8 100 Kč (8 000 Kč – sleva na sourozence)
Dvoudenní — 3 760 Kč – čtvrtek až pátek (3 560 Kč – sleva na sourozence)
Třídenní — 5 540 Kč – pondělí až středa (5 390 Kč – sleva na sourozence)

Uvedené částky nezahrnují stravné.

Zápis dítěte do klubu

Pokud máte zájem o docházku vašeho dítěte do Lesnění, vyplňte formulář Zájem o docházku. V něm uveďte svou motivaci, předpokládaný model docházky a základní informace o dítěti. Dítě následně zařadíme na seznam čekatelů.

VYPLNIT FORMULÁŘ ZÁJEM O DOCHÁZKU

Před zápisem dítěte do klubu je vhodné, aby jste se seznámili s Provozním řádem a koncepcí „Lesnění“. Doporučujeme také navštívit i s dítětem klub a osobně se seznámit se zázemím a pedagogy. V případě uvolnění místa během roku, oslovujeme rodiče a přijímáme děti podle seznamu čekatelů.

Přijetí dítěte do Lesnění

Na přijetí dítěte do klubu není nárok. O přijetí dětí rozhodují pedagogové na základě vyplněného Zájmu o docházku, požadovaného termínu a modelu docházky, přičemž je pro přijetí rozhodující:

• zralost dítěte pro předškolní docházku
• sourozenci — mají přednost
• seznam čekatelů
• kapacita klubu a model docházky

Poté, co vám oznámíme, že dítě může být přijato k docházce do klubu ve vybraném nebo jinak dohodnutém termínu a modelu, vyplníte a odevzdáte Přihlášku k členství ve Spolku Kuskoles, Evidenční list dítěte, Vstupní dotazník a následně s námi uzavřete Smlouvu o docházce dítěte do klubu.

ZOBRAZIT STANOVY SPOLKU KUSKOLES

ZOBRAZIT PROVOZNÍ ŘÁD LESNĚNÍ

Zelená pole lze elektronicky vyplnit. Formulář můžete poté vytisknout či si uložit.

ZOBRAZIT PŘIHLÁŠKU K ČLENSTVÍ VE SPOLKU KUSKOLES

ZOBRAZIT EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE

ZOBRAZIT VSTUPNÍ DOTAZNÍK

ZOBRAZIT SMLOUVU O DOCHÁZCE DÍTĚTE

Poté vám bude sdělena přesná výše členského příspěvku spolku, číslo účtu a variabilní symbol pro platby.
Do 15 dnů od přijetí do Spolku, je třeba uhradit předepsaný členský příspěvek na účet spolku.

Zde si můžete stáhnout všechny potřebné dokumenty pro tisk najednou.

STÁHNOUT VŠECHNY DOKUMENTY