E-mail: info()lesneni.cz | Mašatova 1034/2b, 148 00 Praha 4-Kunratice
.

Pro zájemce

Výše měsíčních členských příspěvků na šk. rok 2021/2022

Členské příspěvky se platí dle docházky dítěte.
Nabízíme několik variant a vy si můžete vybrat tu, které nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

Pětidenní — 8 100 Kč (8 000 Kč – sleva na sourozence)
Dvoudenní — 3 760 Kč – čtvrtek až pátek (3 560 Kč – sleva na sourozence)
Třídenní — 5 540 Kč – pondělí až středa (5 390 Kč – sleva na sourozence)

Uvedené částky nezahrnují stravné.

Zápis dítěte do klubu

Pokud máte zájem o docházku vašeho dítěte do Lesnění, vyplňte formulář Zájem o docházku. V něm uveďte svou motivaci, předpokládaný model docházky a základní informace o dítěti. Dítě následně zařadíme na seznam čekatelů.

VYPLNIT FORMULÁŘ ZÁJEM O DOCHÁZKU

Před zápisem dítěte do klubu je vhodné, aby jste se seznámili s Provozním řádem a koncepcí „Lesnění“. Doporučujeme také navštívit i s dítětem klub a osobně se seznámit se zázemím a pedagogy. V případě uvolnění místa během roku, oslovujeme rodiče a přijímáme děti podle seznamu čekatelů.

Přijetí dítěte do Lesnění

Na přijetí dítěte do klubu není nárok. O přijetí dětí rozhodují pedagogové na základě vyplněného Zájmu o docházku, požadovaného termínu a modelu docházky, přičemž je pro přijetí rozhodující:

• zralost dítěte pro předškolní docházku
• sourozenci — mají přednost
• seznam čekatelů
• kapacita klubu a model docházky

Poté, co vám oznámíme, že dítě může být přijato k docházce do klubu ve vybraném nebo jinak dohodnutém termínu a modelu, vyplníte a odevzdáte Přihlášku k členství ve Spolku Kuskoles, Evidenční list dítěte, Vstupní dotazník a následně s námi uzavřete Smlouvu o docházce dítěte do klubu.

ZOBRAZIT STANOVY SPOLKU KUSKOLES

ZOBRAZIT PROVOZNÍ ŘÁD LESNĚNÍ

Zelená pole lze elektronicky vyplnit. Formulář můžete poté vytisknout či si uložit.

ZOBRAZIT PŘIHLÁŠKU K ČLENSTVÍ VE SPOLKU KUSKOLES

ZOBRAZIT EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE

ZOBRAZIT VSTUPNÍ DOTAZNÍK

ZOBRAZIT SMLOUVU O DOCHÁZCE DÍTĚTE

 

Zde si můžete stáhnout všechny potřebné dokumenty pro tisk najednou.

STÁHNOUT VŠECHNY DOKUMENTY