E-mail: info()lesneni.cz | Mašatova 1034/2b, 148 00 Praha 4-Kunratice
.

Zájem o docházku – formulář

Údaje o dítěti

Jméno a Příjmení*
Datum narození*
Předpokládaný typ docházky (počet dnů v týdnu)*
Předpokládaný začátek docházky*Rodič (zákonný zástupce)

Jméno, Příjmení*
Korespondeční adresa*
Telefon*
-
E-mail*
Motivace k výběru Lesnění*

Mám předběžný zájem přihlásit své dítě do dětského klubu Lesnění.
Jsem členem Spolku Kuskoles nebo případně požádám o členství v něm.