Lesnění

lesneni-sign500barva_2

Řádný provoz Lesnění od čtvrtka 1. září 2022 do pátku 30. června 2023

 28. září středa
Sv. Václav

26. – 28. říjen středa až pátek  – Podzimní prázdniny a Vznik ČSR

17. listopad čtvrtek
Státní svátek

23. prosinec –
2. leden pátek – pondělí
Vánoční prázdniny

3. únor
pátek
Pololetní prázdniny – Lesnění má otevřeno

11. březen – 19. březen sobota – neděle
Jarní prázdniny

6. – 10. duben čtvrtek – pondělí
Velikonoční prázdniny

1. červenec – 3. září sobota – neděle
Letní prázdniny

Řádný provoz 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023

14. září středa
Rodičovská schůzka

9. listopadu středa
Vernisáž obrazů

1. března středa
Skorojarní sochařskoarchitektonický salón

19. dubna středa
Slavnost multimediální

17. května středa
PraLesnění

14. června
Divadelně hudební slavnost a loučení s předškoláky s přespáním v jurtě

2.–4. září pátek—neděle
Vodácký víkend Lesnění (s rodiči)

10. prosince sobota
Vánoční výlet (s rodiči)

24.–26. února 2023
Minilyžák

15. dubna sobota
Jarní výlet (s rodiči)

27. – 28. května
Předškolácký vandr

2.–4. září pátek—neděle
Vodácký víkend Lesnění (s rodiči)

10. prosince sobota
Vánoční výlet (s rodiči)

24.–26. února 2023
Minilyžák

15. dubna sobota
Jarní výlet (s rodiči)

27. – 28. května
Předškolácký vandr

Rok umělcem

Letos se budeme věnovat umění v jeho všemožných podobách. Podíváme se na zoubek umění výtvarnému, múzickému, funkčnímu a to vše v průběhu věků od minulosti po současnost. Na okamžik se tak staneme malíři, sochaři, filmaři, architekty, muzikanty i třeba módními návrháři. Vyzkoušíme si umění tvořit, ale i se na umění dívat. K tomuto tématu se vážou návštěvy galerií,  výstav a muzeí, divadel a kin, ale nebojte, i na les nám zbude spousta času a nějaké umělecké formy najdeme jistě i v něm :)

V průběhu roku uspořádáme několik vernisáží, na které vás už nyní srdečně zveme. Nebudou chybět ani  výlety, procházky po městě a všechny akce pro rodiče a děti, na které jste zvyklí (zářijová voda, zimní a jarní sobotní výlet, Minilyžák, Pralesnění, Předškolácký vandr… :)

O dalších akcích vás budeme včas informovat :)