Lesnění

lesneni-sign500barva_2

Dovolte, aby ho poznaly i vaše děti!

„Nechci být dotěrná,“ řekla Sova při pohledu na spícího Klokánka, „ale není on trochu… jak bych to řekla… špinavý?“ „Děti by neměly být příliš čisté,“ vysvětlila jí Klokanice. „Nebo příliš hodné. Tedy chci říct, že samozřejmě mohou být, ale pak jsou nešťastné. A to bychom nechtěli, že?“

(z knihy Medvídek Pú)

Náš klub v duchu lesních mateřských škol slouží rozvoji a výchově dětí od 3 let do nástupu školní docházky. Našim cílem je šťastné dítě, které svobodně objevuje tento svět a jeho tajemství. Učí se v něm žít, vážit si ho, tolerantně sdílet s ostatními a udržovat ho pro budoucnost.

Ve spolupráci s rodiči chceme umožnit dítěti, aby spolu s kamarády přirozeně, především na základě vlastních zážitků a zkušeností, všestranně rozvíjelo své schopnosti a získávalo potřebné dovednosti. K tomu nám jako výchovné prostředí, ale i „učebnice“ slouží příroda — především les, který poskytuje úžasné množství podnětů a příležitostí.

Činnost

Provoz klubu je celodenní a celotýdenní.

Scházíme se od 8.00 do 8.30 ráno a děti je možné vyzvednout nejpozději do 16.45 hodin odpoledne, školka se zavírá v 17.00 hodin.

Zázemím klubu je zahrada, jurta s krytou verandou a sociální zařízení. Jurtu je možné vytápět, umožňuje pohodlné sezení dětí a uložení pomůcek a náhradního oblečení. V případě potřeby se zde mohou děti převléknout, ohřát a odpočinout si.

Stravování se skládá ze svačiny, oběda a odpolední svačiny.
Svačinu připravují dětem rodiče, teplý oběd dodává Zdravá jídelna z Toulcova dvora.

V odpoledních hodinách nabízíme kroužky pro děti.

Začátek a konec školního roku i prázdniny jsou shodné s běžným školním rokem.

Lidé

Petra Lukačovičová

Tereza Liznová

Mgr. Alice Kramářová

Martina Havlíčková

Rozvrh

Pondělí

8.00—8.30 Petra
8.30—16.00 Petra a Alice
16.00—17.00 Alice

Úterý

8.00—8.30 Alice/Terka
8.30—16.00 Alice/Terka a Péťa
16.00—17.00 Péťa

Středa

8.00—8.30 Martina
8.30—16.00 Martina, Alice a Terka
16.00—17.00 Terka

Čtvrtek

8.00—8.30 Alice
8.30—16.00 Alice a Martina
16.00—17.00 Martina

Pátek

8.00—8.30 Terka
8.30—16.00 Terka a Péťa
16.00—17.00 Péťa

Strava

Stravování se skládá ze svačiny, oběda a odpolední svačiny.

Svačinku připravují dětem rodiče. Do batůžku je třeba sbalit láhev s pitím a dopolední/odpolední svačinu, jak je dítě zvyklé.

Teplý oběd je dodáván ze Zdravé jídelny z Toulcova dvora a pedagogy je servírován dětem do talířů.

Je vždy také připraven dostatek pití (na pitný režim dohlíží pedagog).

Obědy odhlašujeme automaticky, ovšem nejpozději den předem do 11.00, později to již nelze. Děti omlouvejte předem v systému. Nepředpokládanou neúčast omluvte do 8.30 SMS na číslo některého pedagoga

Pro zájemce

Chcete, aby vaše dítě poznávalo svět, získávalo zkušenosti, osamostatňovalo se, otužovalo se a trávilo, co nejvíce času s kamarády aktivně v přírodě? Líbí se vám lesní mateřské školky? Přijímáme děti od tří let, které zvládají odloučení od rodičů a základní sebeobsluhu. Celoročně zapisujeme zájemce do seznamu čekatelů na uvolněná místa.

Na školní rok 2022/23 sice máme již zcela naplněnou kapacitu, ale i přesto nám v případě zájme vyplňte formulář o zájmu.