Lesnění

lesneni-sign500barva_2

Náš klub v duchu lesních mateřských škol slouží rozvoji a výchově dětí od 3 let do nástupu školní docházky.

Našim cílem je šťastné dítě, které svobodně objevuje tento svět a jeho tajemství. Učí se v něm žít, vážit si ho, tolerantně sdílet s ostatními a udržovat ho pro budoucnost. Ve spolupráci s rodiči chceme umožnit dítěti, aby spolu s kamarády přirozeně, především na základě vlastních zážitků a zkušeností, všestranně rozvíjelo své schopnosti a získávalo potřebné dovednosti. K tomu nám jako výchovné prostředí, ale i „učebnice“ slouží příroda — především les, který poskytuje úžasné množství podnětů a příležitostí.

Charakteristika

— Celoroční pobyt venku za každého počasí — „Není špatné počasí, pouze špatné oblečení.”
— Základní prostředí výchovy je zpravidla les doplněný zatepleným zázemím pro příležitostný pobyt i plně vybaveným hygienickým příslušenstvím.
— Třídu tvoří optimálně 16 dětí a doprovází ji dva zkušení dospělí průvodci (pedagogové)
— Základem pro pobyt s dětmi venku je vzájemná důvěra.
— Dobrá komunikace s rodiči a komunitou je zásadní
— Usilujeme o členství v Asociaci lesních mateřských škol (ALMŠ), chceme dosáhnout její „Standardy kvality LMŠ“ a dodržovat její „Etický kodex učitele LMŠ“

— Stěžejní je pro nás výchova pro udržitelný rozvoj. K ní je zaměřen náš vzdělávací program, který je postaven především na podnětech a možnostech, které nabízí přírodní prostředí. Respektuje roční období a lidové tradice. Uskutečňuje se zejména v okamžitých situacích, spontánních hrách a přímých zkušenostech dětí. Rozvíjí děti všestranně v souladu s platným kurikulem pro mateřské školy (Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání)
— Pobyt v přírodě doplňují příležitostné návštěvy divadel, výstav a jiných kulturních akcí; různé exkurze na zajímavá místa a za zajímavými lidmi; akce školky pro rodiny dětí a širší komunitu

33 věcí, které by si mělo dítě u nás vyzkoušet!

1) Vylézt na strom
2) Válet sudy ze svahu
3) Spát pod stromy
4) Udělat si v lese „bunkr“
5) Házet žabky do vody
6) Řádit v dešti, cachtat se v loužích, budovat z bláta
7) Pouštět draka
8) Chytit rybu
9) Udělat řetěz ze sedmikrásek, uplést věneček z pampelišek
10) Vytvořit přírodní umění
11) Jíst jedlé plody a byliny utržené přímo ve volné přírodě
12) Jít na procházku bos
13) Udělat si trumpetu z trávy
14) Hledat fosilie a kosti
15) Držet děsivou potvoru
16) Chytat brouky
17) Najít žabí vajíčka

18) Stopovat divoké zvíře
19) Zjistit, co je v rybníku
20) Pozorovat ptáky
21) Zapálit oheň
22) Na ohni uvařit jídlo nebo bylinkový čaj z vlastního sběru
23) Opéct jablko na ohni, upéct bramboru v popelu
24) Přebrodit potok, postavit si na něm přehradu
25) Krájet nožem, řezat pilou, sekat sekerou 26) Střílet z luku
27) Hledat drahokamy
28) Utrhnout kopřivu
29) Vypěstovat bylinky a zeleninu
30) Přivolat na ruku dravého ptáka
31) Jít na „bojovku“ a hledat poklad podle značek
32) Kopat poklady ze země
33) „Horolezit“ za pomoci lana