Lesnění

lesneni-sign500barva_2

Ve školním roce 23/24 dětem nabízíme tyto odpolední kroužky

Kroužky

Elkonin – příprava na čtení

Středa 13.00–15.00, Alice

Trénink jazykových schopností podle D.B. Elkonina je metoda, která vede k vytvoření základů budoucího čtení. Jejím hlavním přínosem je rozvoj fonematického uvědomování, dále je podporován celkový rozvoj myšlení a komunikačních schopností. Děti si v rámci tréninku rozšiřují slovní zásobu, hravou a nenásilnou formou se seznamují se specifiky mateřského jazyka a připravují se tak na vstup do prvních tříd.

Artefiletika

Středa 13.00–15.00, Martina

Zážitkové tvoření, kde není důležitý výsledek, ale proces sám. Budeme tvořit živou hudbu i využívat reprodukovanou, budeme naslouchat. Budeme se pohybovat a tančit. Budeme společně i jednotlivě tvořit z přírodních i umělých materiálů.