Lesnění

lesneni-sign500barva_2

Milí přátelé, školní rok 23/24 již máme obsazený, ale v případě vašeho zájmu můžete vyplnit formulář či stáhnout potřebné dokumenty. Máte-li dotaz, přejděte na sekci kontakty a ozvěte se nám. Rády zodpovíme Vaše dotazy.

Členské příspěvky se platí dle docházky dítěte.

Nabízíme několik variant a vy si můžete vybrat tu, které nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

Dvoudenní
4 300 Kč – čtvrtek až pátek
(4 100 Kč – sleva na sourozence)

Třídenní
6 300 Kč – pondělí až středa
(6 100 Kč – sleva na sourozence)

Pětidenní
9 300 Kč
(9 100 Kč – sleva na sourozence)

Uvedené částky nezahrnují stravné.

Pokud máte zájem o docházku vašeho dítěte do Lesnění, vyplňte formulář Zájem o docházku. V něm uveďte svou motivaci, předpokládaný model docházky a základní informace o dítěti. Dítě následně zařadíme na seznam čekatelů.

Před zápisem dítěte do klubu je vhodné, aby jste se seznámili s Provozním řádem a koncepcí „Lesnění“. Doporučujeme také navštívit i s dítětem klub a osobně se seznámit se zázemím a pedagogy. V případě uvolnění místa během roku, oslovujeme rodiče a přijímáme děti podle seznamu čekatelů.

Na přijetí dítěte do klubu není nárok. O přijetí dětí rozhodují pedagogové na základě vyplněného Zájmu o docházku, požadovaného termínu a modelu docházky, přičemž je pro přijetí rozhodující:

• zralost dítěte pro předškolní docházku
• sourozenci — mají přednost
• seznam čekatelů
• kapacita klubu a model docházky

Poté, co vám oznámíme, že dítě může být přijato k docházce do klubu ve vybraném nebo jinak dohodnutém termínu a modelu, vyplníte a odevzdáte Přihlášku k členství ve Spolku Kuskoles, Evidenční list dítěte, Vstupní dotazník a následně s námi uzavřete Smlouvu o docházce dítěte do klubu.

Ke stažení

Stanovy spolku Kuskoles
Provozní řád
Přihláška ke členství ve spolku Kuskoles
Evidenční list dítěte
Vstupní dotazník
Smlouva o docházce dítěte

Formulář pro zájemce