E-mail: info()lesneni.cz | Mašatova 1034/2b, 148 00 Praha 4-Kunratice
.

01-vize-leaf

02-misto-leaf

03-cinnost-leaf

04-lide-leaf

06-strava-leaf

05-pro-zajemce-leaf

07-novinky-leaf

08-kontakt-leaf

les-je-plny-tajemstvi

Dovolte, aby ho poznaly i vaše děti!

„Nechci být dotěrná,“ řekla Sova při pohledu na spícího Klokánka, „ale není on trochu… jak bych to řekla… špinavý?“
„Děti by neměly být příliš čisté,“ vysvětlila jí Klokanice. „Nebo příliš hodné. Tedy chci říct, že samozřejmě mohou být, ale pak jsou nešťastné. A to bychom nechtěli, že?“

(z knihy Medvídek Pú)

Náš klub v duchu lesních mateřských škol slouží rozvoji a výchově dětí od 3 let do nástupu školní docházky.
Našim cílem je šťastné dítě, které svobodně objevuje tento svět a jeho tajemství.
Učí se v něm žít, vážit si ho, tolerantně sdílet s ostatními a udržovat ho pro budoucnost.
Ve spolupráci s rodiči chceme umožnit dítěti, aby spolu s kamarády přirozeně, především na základě vlastních zážitků a zkušeností, všestranně rozvíjelo své schopnosti a získávalo potřebné dovednosti. K tomu nám jako výchovné prostředí, ale i „učebnice“ slouží příroda — především les, který poskytuje úžasné množství podnětů a příležitostí.

VÍCE O NAŠÍ VIZI A POSLÁNÍ

Kde se klub nachází

Lesnění má stálé zázemí v jurtě na zahradě v těsném sousedství krásného Kunratického lesa.

Převážně listnatý les je velmi starý a je plný zajímavých míst. Jsou tu rozvaliny gotického hrádku postaveného králem Václavem IV, malá jezírka i rybníky Dolnomlýnský a Labuť a v údolí Kunratického potoka
— chráněné přírodní památce — je několik studánek.

Les je domovem mnoha druhů zvířat a ptáků. Ve dne je možné zahlédnout třeba
muflony, srnky, veverky, sojky a strakapoudy a za šera pak jezevce nebo puštíky.

Činnost

Provoz klubu je celodenní a celotýdenní.
Scházíme se od 8.00 do 8.30 ráno a děti je možné vyzvednout nejpozději do 16.45 hodin odpoledne.

Zázemím klubu je zahrada, jurta a sociální zařízení. Jurtu je možné vytápět, umožňuje pohodlné sezení dětí
a uložení pomůcek a náhradního oblečení. V případě potřeby se zde mohou děti převléknout, ohřát a odpočinout si.

Stravování se skládá ze svačiny, oběda a odpolední svačiny.
Svačinu připravují dětem rodiče, teplý oběd dodává Zdravá jídelna z Toulcova dvora.

V odpoledních hodinách nabízíme dle zájmu kroužky pro přihlášené děti —
angličtinu s rodilým mluvčím, předškoláckou přípravu na školní docházku a artefiletiku.

ARTEFILETIKA (hudebně-výtvarně-pohybová) — zážitkové tvoření, kde není důležitý výsledek ale proces sám.
Budeme tvořit živou hudbu i využívat reprodukovanou, budeme naslouchat. Budeme se pohybovat a tančit.
Budeme společně i jednotlivě tvořit z přírodních i umělých materiálů.

Začátek a konec školního roku i prázdniny jsou shodné s běžným školním rokem.

ZOBRAZIT PROVOZNÍ ŘÁD  |  ZOBRAZIT ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU

Lidé

Bc. Dan Pikálek
Pedagog
o Danovi

Ing. arch. Tereza Liznová
Pedagog
o Terce

Petra Lukačovičová
Pedagog

Martina Havlíčková
Pedagog
o Martině

Rozvrh

 

RANNÍ PŘEBÍRÁNÍ DĚTÍ

HLAVNÍ PROGRAM

ODPOLEDNE

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ

 

8.00—8.30

8.30—13.00

13.00—16.00

16.00—17.00

Pondělí Péťa/Terka Péťa/Terka a Dan Péťa/Terka a Dan Dan
Úterý Terka Terka a Dan Terka a Dan Dan
Středa Péťa Terka a  Péťa Terka a  Péťa Terka
Čtvrtek Terka Terka a  Péťa Terka a  Péťa Péťa
Pátek Péťa Péťa a Dan Péťa a Dan Dan

Kroužky

Předškolácká příprava na školní docházku průběžně odpoledne od 13:00 do 16:00
Hravá Angličtina s rodilým mluvčím Willem Conroyem

ZOBRAZIT ORGANIZACI ROKU

Strava

Stravování se skládá ze svačiny, obědu a odpolední svačiny.
Svačinku připravují dětem rodiče.
Do batůžku je třeba sbalit láhev s pitím a dopolední/odpolední svačinu, jak je dítě zvyklé.
Teplý oběd je dodáván ze Zdravé jídelny z Toulcova dvora a pedagogy je servírován dětem do talířů.

AKTUÁLNÍ JÍDELNÍ LÍSTEK

Je vždy také připraven dostatek pití (na pitný režim dohlíží pedagog).

____________________________________________________________

Děti omlouvejte předem v systému: https://lesneni.webooker.eu.
Obědy odhlašujeme automaticky, ovšem nejpozději den předem do 11:00, později to již nelze.
Nepředpokládanou neúčast omluvte do 8:30 SMS na číslo některého pedagoga.

Související informace o provozu klubu naleznete v provozním řádu.

Pro zájemce

Potřebujete své dítě umístit v mateřské škole?
Chcete, aby vaše dítě poznávalo svět, získávalo zkušenosti, osamostatňovalo se,
otužovalo se a trávilo, co nejvíce času s kamarády aktivně v přírodě?

Líbí se vám lesní mateřské školky?
Přijímáme děti od tří let, které zvládají odloučení od rodičů a základní sebeobsluhu.
Celoročně zapisujeme zájemce do seznamu čekatelů na uvolněná místa.

Na školní rok 2019/20 máme již zcela naplněnou kapacitu.

V případě vašeho zájmu si můžete zobrazit podrobné informace, vyplnit formulář či stáhnout potřebné dokumenty.

ZOBRAZIT INFORMACE A FORMULÁŘ ZÁJMU